ป.เอก นิเทศฯม.หอการค้าไทยผลิตครูไทยสู่เวทีวิชาการโลก


เมื่อเร็วๆนี้หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่น 1 และ รุ่น 2 รวม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Social Science in the 21 st Century (ICS21) ณ เมืองอัมส์เตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ พร้อมการศึกษาดูงานสถาบันและหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ ในสถานที่ศึกษา ที่สำคัญยังมีการแลกเปลี่ยนจากนักวิชาการสถาบันการศึกษาจากประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย ตะวันอกกลางทั่วทุกมุมโลก ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับโลกใช้สำหรับพัฒนาประชากรของโลกต่อไปในอนาคต


อาจารย์ทิพย์พิรุณ พุมดวง นักศึกษานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เล่าว่า “หัวข้อที่นำไปเสนอในครั้งนี้ณ เมืองอัมส์เตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นรูปแบบของบทความวิชาการ ในหัวเรื่อง "มิติแห่งคุณภาพความสัมพันธ์: ความแข็งแรงทางความรู้สึกระหว่างผู้บริโภคต่อแบรนด์" เหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้เพราะว่า เดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็อยากสร้างแบรนด์เหมือนเป็นคำฮิตในหมู่คนทำธุรกิจ แต่ความจริงมีเพียงไม่กี่คนที่จะสร้างแบรนด์สำเร็จ แต่บางแบรนด์ที่เคยสำเร็จวันนึงมันก็อาจจะล้มเหลวได้ เพราะผู้บริโภคเลิกซื้อสินค้าและบริการ การศึกษาเรื่องนี้ก็ไปเจองานวิจัยหลาย ๆ เล่มที่ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคยุคใหม่ไม่ได้ตัดสินใจซื้อเพราะคุณภาพ ราคา หรืออะไรก็ตามที่เป็นส่วนประสมของตลาดเหมือนเมื่อก่อน ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อเพราะเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อแบรนด์  จึงเกิดข้อสงสัยว่าแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสัมพันธ์กับแบรนด์ จึงเป็นที่มาของหัวข้อบทความวิชาการครั้งนี้ เมื่อผลงานของตนเองถูกเผยแพร่ออกไปจะทำให้ในส่วนของนักวิจัยนำไปศึกษาต่อเกิดเป็นผลงานวิจัยใหม่ ๆ ขึ้น ส่วนในภาคธุรกิจก็สามารถนำไปเป็นแนวคิด เพื่อหาสาเหตุของการเกิดคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบรนด์กับผู้บริโภคได้ หากธุรกิจสามารถรู้สาเหตุย่อมจะทำให้รู้ว่าควรจะจัดการหรือวางแผนกลยุทธ์อย่างไร ที่สำคัญมาถึงจุดนี้เวลามาสอนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย จะคอยบอกสอนนักศึกษาตลอดว่าไม่รู้ตอนนี้ไม่เป็นไร แต่สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำคือในเมื่อวันนี้คุณรู้ตัวแล้วว่าไม่รู้ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้คุณจะต้องทำอย่างไรให้ได้ให้รู้ในเรื่องนี้ แล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ไปเรื่อย ๆ อย่าหยุดนิ่ง เพราะคนที่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่รอวันหมดลมหายใจ การเรียนป.เอกที่นี่ ทำให้ตระหนักได้ว่า งานวิจัยเป็นเรื่องสำคัญ ผลจากการวิจัยสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศในหลาย ๆ ด้าน เพราะฉะนั้นเวลาทำงานวิจัยเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำผลจากการวิจัยไปใช้ได้ ไม่ใช่งานวิจัยที่เอาไปขึ้นหิ้ง เวลาเราสอนนักศึกษาได้เอาประสบการณ์สิ่งที่เราเก็บเกี่ยวได้ระหว่างการเรียนมาถ่ายทอดให้นักศึกษา เป็นการส่งต่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ จากการเรียนวิจัยที่น่าเบื่อ กลายเป็นเรื่องที่น่าค้นหา”


รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวเเก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “การมานำเสนองานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติเป็นวัตถุประสงค์หลักที่หลักสูตรกำหนดไว้ ดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตออกมารับใช้สังคม ต้องมีศักยภาพในระดับนานาชาติ จากที่เรามีกิจกรรมเตรียมความพร้อมที่เข้มข้นพยายามให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงประเด็นการวิจัยและประยุกต์แนวคิดด้านการสื่อสารการตลาดระหว่างวัฒนธรรมกับการกำหนดหัวข้อการวิจัย และเทคนิคการนำเสนองาน และมีประสบการณ์ในการนำเสนองานวิจัยในต่างประเทศ  มีโอกาสได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ที่ปรึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนางานวิจัยของตนจนและสามารถดำเนินงานวิจัยเผยแพร่งานวิจัยของตนให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และที่สำคัญการมาอยู่ร่วมกันในระยะสั้นในต่างประเทศเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นและรุ่นพี่-รุ่นน้องอย่างใกล้ชิด”


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://opt-news.com/news/7645

ขอขอบคุณ : อปท.นิวส์

13 views0 comments