“สลัดภาพดร.ในตำรา” ม.หอการค้าฯสร้างหลักสูตรป.เอกนิเทศฯยุคใหม่

Updated: Jun 7, 2018


ป.เอกนิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทยตอกย้ำผู้นำธุรกิจ เน้นวิจัยและปฏิบัติระหว่างประเทศ

เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับพัฒนาระบบการศึกษา ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ไม่เน้นเรื่องการผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอกที่อยู่แต่เพียงในตำรา แต่เน้นไปที่การสร้างประสบการณ์เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆ ... อ่านต่อที่ http://www.siambusinessnews.com/10030

41 views0 comments