✍ ชื่อ : รศ. ดร. จันทิมา เขียวแก้ว

☆ ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตร

☎ โทรศัพท์ : (+66) 2 697-6609

✉ อีเมล : jantima.kheokao@gmail.com